Neuvontajärjestöjen yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta uhkaa heikentyä

Valtionavun pieneneminen vaarantaa Finlands svenska Marthaförbund rf:n, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n, Maa- ja kotitalousnaisten ja Marttojen neuvontapalveluiden tulevaisuuden ja valtakunnallisen kattavuuden.

Juuri nyt tarve neuvontajärjestöjen työlle on erityisen suuri. Suomen taloudellinen tilanne, kansanterveydelliset ongelmat, työttömien, syrjäytyneiden ja maahanmuuttajien määrän kasvu sekä kuluttajien arkitaitojen väheneminen lisäävät neuvontapalveluiden tarvetta.

Neuvontajärjestöt edistävät hallitusohjelman tavoitteita lisäämällä hyvinvointia, osaamista, työllisyyttä ja kansalaisaktiivisuutta. Ne tavoittavat käytännönläheisellä neuvonnallaan vuosittain satoja tuhansia eri lähtökohdista tulevia ihmisiä.

Neuvontajärjestöt saavat opetus- ja kulttuuriministeriön kautta harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka turvin järjestöillä on mahdollisuus tarjota kohtuuhintaista tai maksutonta neuvontaa myös niille, joilla ei ole varaa maksaa palveluista täyttä hintaa.

Valtionavustus kattaa järjestöjen kustannuksista noin 15–30 %. Hallituksen esityksen mukaan valtionapu tulee pienenemään vuonna 2016. Neuvontajärjestöt esittävät, että niiden koko maan kattavat palvelut turvataan siten, että neuvontajärjestöjen valtionapu pidetään vuoden 2015 tasolla.

Merkittävää työtä yhteiskunnan hyväksi

Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaiset ja Martat tarjoavat ammattitaitoista ja käytännönläheistä neuvontaa ympäri Suomen. Neuvontajärjestöjen vapaaehtoistoiminta lisää kansalaisten aktiivisuutta, sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä.

Kotitalous- ja käsityöneuvonnalla ehkäistään syrjäytymistä sekä autetaan ihmisiä tarjoamalla keinoja arjen ja talouden hallintaan. Ravitsemus- ja kotitalousneuvonnalla edistetään käytännönläheisesti ravitsemussuositusten toteutumista ja ehkäistään siten lihavuutta sekä muita kansansairauksia.

Neuvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä monipuolisen osaamisen, yrittäjyyden ja kulttuuriympäristöjen kehittämisessä. Näin vahvistetaan Suomen kilpailukykyä sekä mm. matkailluista vetovoimaa. Varsinkin maaseudulla, missä etsitään uusia elinkeinoja ja toimeentulomuotoja, on neuvontajärjestöjen asiakaslähtöinen työ avannut monelle tien työllistymiseen.

Lisätietoja

Gunilla Granberg      
liittojohtaja
Finlands svenska  Marthaförbund rf    
gunnilla.granberg@martha.fi         
 
Marketta Luutonen
toiminnanjohtaja   
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
marketta.luutonen@taito.fi          

Mirja Hellstedt  
toiminnanjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry       
mirja.hellstedt@maajakotitalousnaiset.fi   

Marianne Heikkilä
toiminnanjohtaja, , päätoimittaja     
Marttaliitto ry
marianne.heikkila@martat.fi

 

Jaa