Ensi kesän laidunnuksen suunnittelu aloitettava ajoissa

Suomalaisen maiseman suurin ongelma on umpeenkasvu. Laiduntamalla maisemat pysyvät avoimina, hoidettuina ja monimuotoisina. Laidunnuksesta hyötyvät sekä maanomistajat että karjankasvattajat.

”Luonnonlaitumet tarjoavat laiduneläimille hyvinvointia, sopivaa liikuntaa ja monipuolista ravintoa”, kertoo Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon asiantuntija Riikka Söyrinki.

Eläimet ovat tehokkaita maisemanhoitajia

Lehmät ja hevoset ovat kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä maisemanhoitajia. Ne pystyvät kunnostamaan laiduntamalla sellaisiakin alueita, kuten kosteita rantoja ja kivisiä mäkiä, joiden hoitaminen koneella voi olla vaikeaa.

Laidunnuksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta laiduntaminen voidaan aloittaa heti alkukesästä.

”Laidunnuksen lopputulos on hyvä, kun eläimet pääsevät laitumille silloin, kun ruoho kasvaa voimakkaimmin”, Söyrinki painottaa.

Uudet ympäristösopimukset haussa huhtikuussa

Laiduntamisen edistämiseksi tarvitaan aktiivista yhteistyötä ja toimivien käytäntöjen monistamista. Uusi ympäristökorvausjärjestelmä tukee osaltaan laidunnuksen toteutusta.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus on hyvä rahoitusmahdollisuus luonnonlaitumien hoitoon.

Karjanomistajan kannattaa vuokrata itselleen laajat luonnonlaitumet. Pienemmissä kohteissa yhteistyö voidaan toteuttaa maisemalaidunnuspalveluna.

Maisemalaidunnus on maksullinen palvelu

”Maisemalaidunnusta voidaan toteuttaa kannattavasti myös alueilla, jotka eivät ole ympäristösopimuskelpoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien viheralueet, joissa keskeistä on virkistyspalvelujen tuottaminen kuntalaisille”, Riikka Söyrinki kertoo.

Maisemalaidunnus on maksullinen palvelu, sillä laiduneläinten valinta, siirtoasiakirjat ja muut paperityöt vaativat karjanomistajan työaikaa. Usein karjanomistaja hoitaa myös eläinten kuljetuksen.

Maanomistajan ja karjankasvattajan kannattaa aina laatia kirjallinen sopimus käytännön työnjaosta, vastuista ja kustannuksista ennen laiduntamisen aloittamista.

Laidunpankki yhdistää maanomistajat ja karjankasvattajat

Maa- ja kotitalousnaisten Maisemapalveluiden ylläpitämä Laidunpankki on verkkopalvelu, jonka avulla maanomistajat ja laiduntavien eläinten omistajat löytävät toisensa.

Sivuston avulla voi hankkia lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maiseman hoitajiksi. Yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia.

Apua maisemalaidunnuksen suunnitteluun on tarjolla Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoilta

 

Jaa