Härkää sarvista-hanke on Suomen paras maisemahanke 2014

Suomen parhaana maisemahankkeena 2014 on palkittu Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima hanke kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta.

Yhteistyökumppaneita olivat ProAgria Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pirkanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Hankkeeseen osallistui paikallisia maaseutuyrittäjiä ja yhdistyksiä sekä runsas joukko muita yhteistyötahoja.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta. 

Jaa