Maisematekokilpailu etsii pieniä suuria tekoja luonnon hyväksi

Vuoden maisemateko -kilpailu 2021 kannustaa hoitamaan ja vaalimaan kulttuuriympäristöjä.
 
Maa- ja kotitalousnaiset etsii maisematekokilpailun avulla tekoja, jotka nostavat esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, ominaispiirteitä ja tapahtumia. Kilpailuteko voi olla miltä tahansa maisemanhoidon alalta. Kilpailun ”Pieniä suuri tekoja luonnon hyväksi” -teemaa voi toteuttaa vapaasti. Kilpailuteko voi olla esimerkiksi:
 
  • kunnostettu rakennus tai rakenne Vuoden maisemteko -logo
  • hoidettu niitty tai maisemapelto
  • vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
  • kunnostettu maisema-, piha-alue tai muu ympäristökohde
  • hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
  • laadittu ympäristönäyttely tai esitys
     
”Teon laajuudella ei ole väliä. Se voi olla vaikka luontopolun tai rakennuksen kunnostusta tai arvokkaan niityn hoitoa. Oleellista on, että teolla edistetään kohteiden säilymistä tuleville sukupolville ja tuetaan samalla yhteisöllisyyttä”, painottaa maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.
 
Vuoden maisemateko -tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho.
 
”Kilpailu on aikaisempina vuosina ollut todella suosittu ja osallistujien kirjo hyvin monipuolinen. Teot luonnon hyväksi ovat selvästi lähellä suomalaisten sydämiä. Toivomme aktiivista osallistumista tänäkin vuonna.” 
 

Jaa