Ympäristösopimukset haettavana – teetä suunnitelmat asiantuntijalla!

Vuoden 2016 tukihaussa on haettavana ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investointikorvaukset perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon ja kosteikkojen rakentamiseen. Hakemuksen liitteiksi tarvittavien hoitosuunnitelmien tekoon saat apua Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisema-asiantuntijoilta.

Maisema-asiantuntijat tekevät myös Neuvo2020 luonto- ja maisemakohteiden kartoituksia. Kartoituksen avulla voi löytyä uusia ympäristösopimuskohteita. Neuvomme myös kosteikkoasioissa.

Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointikorvausten hakuaika poikkeaa totutusta siten, että haku on tukihaun yhteydessä, joka päättyy 15.6.2016. Hakemukset toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen.

Hakijalta ei enää edellytetä ympäristösitoumusta. Viljelijän lisäksi hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys ja kosteikkokohteilla lisäksi vesioikeudellinen yhtiö.

Sopimus raivauskohteelle tai luonnonlaitumelle

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon sopimuksen voi saada laidunnetulle tai raivaamalla hoidettavalle kohteelle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma.

Laidunkohde voi olla perinnebiotooppi tai muu luonnonlaidun, esimerkiksi linnustollisesti arvokas ranta-alue tai monimuotoinen maisemametsikkö.

Raivauskohde voi olla esimerkiksi pellolla sijaitseva metsäsaareke, monimuotoinen reunavyöhyke esimerkiksi pellon ja vesistön välissä, puukuja tai vaikkapa maatalousympäristössä sijaitseva muinaisjäännös.

Tukea kosteikon rakentamiseen

Myös ei-tuotannolliset investointikorvaukset ovat haettavana ELY-keskuksissa. Haettavana on ei-tuotannollinen investointikorvaus perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaamiseen ja aitaamiseen sekä kosteikon rakentamiseen.

Ei-tuotannollinen investointikorvaus edellyttää hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.

Tietoa tukihausta

Ympäristösopimukset

  • sopimusta haetaan viisivuotisena. Sopimuskausi alkaa joko 1.5.2016 (vanhat sopimukset) tai 1.5.2017 (uudet sopimukset).
  • hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma
  • sopimustaso on kiinteä 450€/ha/v.
  • valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppista korvausta saa 600 €/ha
  • pienin haettava sopimusala on 0,3 ha, joka voi koostua useammasta vähintään 0,05 ha lohkosta.

Ei-tuotannolliset investointikorvaukset

  • tukitaso määritellään todellisten kustannusten perusteella
  • tukimaksimi kosteikolla on 11 669 €/ha
  • perinnebiotoopilla tai luonnonlaitumella kohteen koosta riippuen 754–1862 €/ha.
  • investointihankkeen valmistuttua sen jatkoksi on haettava viisivuotinen hoitosopimus.

Lisätietoja tukihausta Mavista.

Kysy lisää tai tilaa palvelu!

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
 
Etelä-Karjala / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Jemina Penttilä-Laukkanen, puh. 040 595 1421
Etelä-Pohjanmaa Riikka Asumaa, puh. 040 534 9337 tai Marika Turpeinen, puh. 043 825 2410
Etelä-Savo Leena Lahdenvesi-Korhonen, puh. 0400 875 326 tai Saara Ryhänen, puh. 040 486 8237
Kanta- ja Päijät-Häme / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Auli Hirvonen, puh. 0400 864 494 ja Katriina Koski puh. 040 148 8220
Kainuu Marjo Piirainen, puh. 043 825 4202
Keski-Pohjanmaa Jaana Höglund, puh. 043 8254 284.
Keski-Suomi Eeva-Liisa Neuvonen, puh. 043 824 9641
Kymenlaakso / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Jemina Penttilä-Laukkanen, puh. 040 595 1421
Satakunta / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Sanna Seppälä, puh. 050 590 2085
Varsinais-Suomi / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Katri Salminen, puh. 050 664 74
Oulu
Taimi Mahosenaho, puh. 040 551 7807
Maarit Satomaa, puh. 040 566 7924
Kalle Hellström, puh. 043 825 5253
Pirkanmaa / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Jutta Ahro, puh. 040 544 4899 ja Riikka Söyrinki, puh. 040 744 7231
Pohjois-Savo Sinikka Jokela, puh. 0400 571 643
Pohjois-Karjala Päivi Jokinen, puh. 040 301 2409
Uusimaa / Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset Auli Hirvonen, puh. 0400 864 494
 
Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

MKN Maisemapalvelut tarjoaa monipuoliset maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Edistämme avoimen kulttuurimaiseman hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja rantojen kunnostamista.

 

Jaa